Preteky pomalosti


Buď ovca a choď pomaly.
Padli tatranské lesy a všade do vzduchu trčali polámané a suché smreky. Tam, kde blokádnici (v Tichej a Kôprovej doline) odnos dreva zablokovali, tak tam, tam trčia dodnes. A pomedzi ne sa pomaly plíži normálny prirodzený les. Viac ako 90% kalamitného dreva však lesníci odpratali a rýchlo nasadili malé stromčeky. Tie rýchlo obrástla dlhá tráva a vrbovka (tie ružové kvietky dobré na prostatu aj psychické problémy). Rýchlo ich jedli jelene a rýchlo boli oplotené. Rýchlo vyschli. Na vyťažené plochy sú rýchlo nahnaní dobromyseľní ľudia, ktorí chcú rýchlo pomôcť lesu, aby vyzeral rýchlo opäť tak dobre (rozumej zeleno) ako predtým. Šumiace, zelené, živicou voňajúce, úhľadné, mladé monokultúry. 
….
V prirodzenom lese však popri hospodárskej súťaži bežia PRETEKY POMALOSTI.
Každý, kto pozná Pána prsteňov vie, že Enti komunikujú dlho, pomaly a potom…
#pretekypomalosti

Pridaj komentár