Prečo, ako a čo


Prečo?

                     Zvieratá, rastliny, mikroorganizmy a všetky formy a podoby života spolu komunikujú a zdieľajú tento svet v zložitej sieti. Bez ohľadu na to, aké sú veľké alebo dôstojné či charizmatické, všetky majú hodnotu samy o sebe a podieľajú sa na rozmanitosti biosféry. Ich hodnota sa neodvíja od užitočnosti pre človeka. Človek rozmanitosť života nevytvoril – a teda by ju nemal ani ničiť.

Ako?

                    Tam, kde je zvieratám, rastlinám a všetkým ostatným umožnené žiť slobodný život, vzniká prirodzený les, vzniká Divočina. Z úcty k nim a z potreby zachovať aj život človeka, je potrebné, aby takéto miesta existovali. Práve tu nerušenie bežia prirodzené evolučné procesy – vtedy, keď človek nerobí nič. Bezzásahový režim znamená vylúčenie akejkoľvek cielenej a nenáhodnej činnosti. Divočina je miesto bez rúbania a sadenia stromov, bez používania pesticídov, bez poľovačiek, bez stavania ciest a posedov, bez jázd autami a bez invazívneho vedeckého výskumu.

Čo?

                    A vznik a ochranu takýchto miest, ktoré voláme evolučné lesy, zabezpečujeme. Kupujeme pozemky na Čergove a neustále rozširujeme SPR Vlčia v akcii Kúp si svoj strom. Vlastníme SPR Rysia a v nájme máme 160 ha v NPR Suchá dolina. Pomáhame ľuďom vyhlasovať ich vlastné súkromné rezervácie a tlačíme na štát, aby zakladal a rozširoval štátne prírodné rezervácie so skutočnou bezzásahovosťou. Pracujeme s legislatívou, v teréne, s ľuďmi. Zachraňujeme prirodzené lesy.
Chcete nám pomôcť?

Preteky pomalosti


Buď ovca a choď pomaly.
Padli tatranské lesy a všade do vzduchu trčali polámané a suché smreky. Tam, kde blokádnici (v Tichej a Kôprovej doline) odnos dreva zablokovali, tak tam, tam trčia dodnes. A pomedzi ne sa pomaly plíži normálny prirodzený les. Viac ako 90% kalamitného dreva však lesníci odpratali a rýchlo nasadili malé stromčeky. Tie rýchlo obrástla dlhá tráva a vrbovka (tie ružové kvietky dobré na prostatu aj psychické problémy). Rýchlo ich jedli jelene a rýchlo boli oplotené. Rýchlo vyschli. Na vyťažené plochy sú rýchlo nahnaní dobromyseľní ľudia, ktorí chcú rýchlo pomôcť lesu, aby vyzeral rýchlo opäť tak dobre (rozumej zeleno) ako predtým. Šumiace, zelené, živicou voňajúce, úhľadné, mladé monokultúry. 
….
V prirodzenom lese však popri hospodárskej súťaži bežia PRETEKY POMALOSTI.
Každý, kto pozná Pána prsteňov vie, že Enti komunikujú dlho, pomaly a potom…
#pretekypomalosti