2 % z dane

DARUJ 2 % Z DANE – VLK ČERGOV

Ak chcete pomôcť pri záchrane prirodzených lesov priamo na Čergove a v jeho okolí, môžete darovať svoje 2 % z dane kmeňu VLK Čergov.
Aj v roku 2024 je VLK Čergov zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane za rok 2023.
Potrebné údaje:
IČO: 313038620001
právna forma: občianske združenie
obchodné meno (názov): Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Tieto dva dokumenty potom pošlite na svoj príslušný daňový úrad.

Ďakujeme