Prečo, ako a čo


Prečo?

                     Zvieratá, rastliny, mikroorganizmy a všetky formy a podoby života spolu komunikujú a zdieľajú tento svet v zložitej sieti. Bez ohľadu na to, aké sú veľké alebo dôstojné či charizmatické, všetky majú hodnotu samy o sebe a podieľajú sa na rozmanitosti biosféry. Ich hodnota sa neodvíja od užitočnosti pre človeka. Človek rozmanitosť života nevytvoril – a teda by ju nemal ani ničiť.

Ako?

                    Tam, kde je zvieratám, rastlinám a všetkým ostatným umožnené žiť slobodný život, vzniká prirodzený les, vzniká Divočina. Z úcty k nim a z potreby zachovať aj život človeka, je potrebné, aby takéto miesta existovali. Práve tu nerušenie bežia prirodzené evolučné procesy – vtedy, keď človek nerobí nič. Bezzásahový režim znamená vylúčenie akejkoľvek cielenej a nenáhodnej činnosti. Divočina je miesto bez rúbania a sadenia stromov, bez používania pesticídov, bez poľovačiek, bez stavania ciest a posedov, bez jázd autami a bez invazívneho vedeckého výskumu.

Čo?

                    A vznik a ochranu takýchto miest, ktoré voláme evolučné lesy, zabezpečujeme. Kupujeme pozemky na Čergove a neustále rozširujeme SPR Vlčia v akcii Kúp si svoj strom. Vlastníme SPR Rysia a v nájme máme 160 ha v NPR Suchá dolina. Pomáhame ľuďom vyhlasovať ich vlastné súkromné rezervácie a tlačíme na štát, aby zakladal a rozširoval štátne prírodné rezervácie so skutočnou bezzásahovosťou. Pracujeme s legislatívou, v teréne, s ľuďmi. Zachraňujeme prirodzené lesy.
Chcete nám pomôcť?

Pridaj komentár