Finančná podpora

DARUJ 2 % Z DANE – VLK ČERGOV

Ak chcete pomôcť pri záchrane prirodzených lesov priamo na Čergove a v jeho okolí, môžete darovať svoje 2 % z dane kmeňu VLK Čergov.
Potrebné údaje:
IČO: 313038620001
právna forma: občianske združenie
obchodné meno (názov): Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Tieto dva dokumenty potom pošlite na svoj príslušný daňový úrad.

Ďakujeme


KÚP SI SVOJ STROM

Vďaka akcii Kúp si svoj strom vznikla na Čergove prvá súkromná rezervácia Vlčia. Ľudia si symbolicky kupujú stromy a VLK kupuje lesy na Čergove, v ktorých presadzuje bezzásahový režim. Akcia stále pokračuje a vy takto môžte pomôcť rozširovať územia, kde sa chránia prirodzené procesy. Strom si môžte kúpiť pre seba alebo ho darovať blízkej osobe, napríklad na Vianoce. Podrobnosti nájdete tu.


VŠETKO PRE NIČ

Každodenná práca pre záchranu lesov býva často veľmi nenápadná – ale s veľkými výsledkami. Ak chcete podporiť náš každodenný boj o prirodzené lesy, v ktorých sa nerobí NIČ, môžete to urobiť drobnou podporou, ktorá má pre nás veľký význam: www.vsetkoprenic.sk