Výzva Zachráňme Čergov

 

Signatári tejto výzvy dôrazne žiadajú Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila zmenu
lesného hospodárskeho plánu pre pohorie Čergov tak, aby kľúčové závery horských dolín
s mimoriadne dôležitou vodoochrannou funkciou ostali neporušené, bez ťažby
a pomáhali chrániť ľudský majetok a ľudské životy.

Celý text a podpisový formulár nájdete priamo tu

Ďakujeme.