Médiá

Spor ochranárov s lesníkmi pokračuje – Správy RTVS, 17. 4. 2018, od 27. minúty


Boj ochranárov a lesníkov: Čo bude s ťažbou na Čergove? – Prešovské noviny, 6. 12. 2017


Ťažba na Čergove sa zastavila. Lesníci čakajú, čo bude ďalej – Košice online, 27. 11. 2017


Zoskupenie VLK sa dostáva do výhody – Správy RTVS, 25. 11. 2017 


Rádiožurnál o 7:00 – RTVS, 24. 11. 2017, od 4:04


Boj o lesy sa presunul na Čergov, ochranári sa postavili proti lesníkom a nateraz ich zahnali – Denník N, 21. 11. 2017


Ochranári zablokovali ťažbu, tisíce ľudí chcú zachrániť Čergov – Bardejovský reportér, 13. 11. 2017


Tlačová správa pre SITA, 9. 11. 2017:
Juraj Lukáč, LZ VLK: Lesoochranárske zoskupenie VLK je vlastníkom lesov v dotknutom území, rovnako ako aj ďalší súkromní vlastníci, pričom ťažba prebieha bez nášho súhlasu, spôsobom, ktorý sme pri tvorbe LHP namietali, ale naše námietky neboli akceptované. LZ VLK podalo v tejto súvislosti dve trestné oznámenia na policajné prezídium v Bratislave a jedno podanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia do Košíc. Lesy SR nie sú evidentne kvalifikovane informované ani o vlastníckych pomeroch a ani o stave, spôsobe a priestorovom rozmiestnení ťažby v teréne. LZ VLK požaduje vytvoriť komisiu, ktorá preverí priamo v teréne nami oznámené skutočnosti.