Prírodná rezervácia Salamandria

Ako ochranu lesov a zdrojov pitnej vody v oblasti Čergova pripravujeme aj novú PR Salamandria.

Ortofoto navrhovanej rezervácie Salamandria od roku 1949: